Politica de Confidentialitate

 

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

      1. Introducere

Prezentul document este intocmit in acord cu si in vederea implementarii dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”); Prezentul document are ca scop informarea dvs. in acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre HELI FLT  SRL. In acord cu prevederile art. 13 din Regulament, va aducem la cunostinta urmatoarele informatii: 

 

2.     Identitatea si datele de contact ale Operatorului

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de catre: HELI FLT SRL, cu sediul in Blv. Bucurestii noi, nr. 32, sector 1, Bucuresti,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/382/2012. Conform Regulamentului, HELI FLT SRL detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridica ce stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. 

 

 

3.     Datele cu caracter personal pe care le prelucram

 

Putem prelucra urmatoarele date cu caracter personal, in ceea ce va priveste: nume, prenume, email, telefon, functie, departament, oras, tara.

 

 

4.     Scopurile in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal 

 

4.1. Prelucram datele mentionate la art. 3 in scop de marketing, atunci cand dorim sa promovam produse sau servicii catre compania al carui reprezentant, angajat, colaborator sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati. 

4.2. Vom putea prelucra de asemenea datele mentionate la art. 3 in scopul de a comunica cu dvs., in procesul incheierii unui contract cu compania al carui reprezentant, angajat, colaborator sunteti (daca aveti atributii in acest sens), atunci cand aceasta doreste sa achizitioneze produsele sau serviciile noastre. Nu prelucram datele dvs. in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri. Nu prelucram datele dvs. cu in alte scopuri, urmand a va informa si/sau dupa caz a obtine consimtamantul dvs., conform prevederilor legale incidente, in situatia in care vom intentiona sa prelucram/vom prelucra datele dvs. cu caracter personal si in alte scopuri.

 

5.     Temeiurile in baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal 

 

Prelucram datele cu caracter personal mentionate la art. 3. in acord cu dispozitiile art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, respectiv in baza consimtamantului dvs. Va puteti retrage oricand consimtamantul, caz in care vom inceta sa prelucram datele dvs. si sa va transmitem comunicari comerciale.

 

6.     Perioada de stocare a datelor dvs. cu caracter personal 

 

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada in care avem consimtamantul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. in scop de marketing. La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi sterse. 

 

7.     Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal catre terti, cu urmatoarele exceptii: vom putea transmite datele dvs. catre autoritatile competente atunci cand avem o obligatie legala in acest sens. 

 

8.     Unde stocam datele dvs. cu caracter personal

 

 Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

 

9.     Masuri de securitate

 

Prelucram datele dvs. cu caracter personal, in acord cu politica noastra interna privind securitatea datelor. In acest sens va asiguram ca am implementat toate masurile de securitate impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea securitatii datelor dvs. In caz de incalcare a securitatii datelor dvs. cu caracter personal susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile dvs., va vom informa fara intarzieri despre aceasta incalcare si vom lua toate masurile necesare pentru a remedia problema si/sau pentru a atenua efectele negative. 

 

 

10.  Procese decizionale automate

 

Precizam ca nu folosim procese decizionale automate in ceea ce va priveste, respectiv nu veti face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. 

 

11.  Drepturile dvs.

 

a) Dreptul de acces. 

Aveti dreptul sa obtineti o confirmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa obtineti accesul la aceste date. In masura in care ne veti transmite o solicitare in acest sens, va vom pune la dispozitie o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucram despre dvs. alaturi de toate informatiile pe care avem obligatia sa vi le furnizam, in acord cu prevederile Regulamentului.

b) Dreptul de rectificare si stergere

Aveti dreptul sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveti dreptul sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal cand acestea nu mai sunt necesare in raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau daca prelucrarea acestora este ilegala. 

c) Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor, caz in care puteti solicita restrictioarea prelucrarii pentru perioada de timp in care facem verificam exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

d) Dreptul la opozitie

Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing. sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati. Intr-o atare situatie, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia situatiilor in care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dvs. 

e) Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat si care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. Aveti totodata dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

 f) Dreptul de a va retrage consimtamantul 

Puteti sa va retrageti oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs., caz in care vom inceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

 

12.  Exercitarea drepturilor dvs.

 

Pentru a va exercita oricare din drepturile, va rugam sa ne transmiteti solicitarea dvs. in scris, la adresa de email: office@heliromania.ro. Vom raspunde solicitarii dvs. in cel mai scurt timp posibil.

 

13.  Depunerea unei plangeri la Autoritatea de Supraveghere

 

In cazul in care apreciati ca drepturile dvs. au fost incalcate, puteti depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere competenta, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania. 

 

14.  Date de contact

 

Pentru orice solicitare ne puteti contacta la adresa de email: office@heliromania.ro